TimeSeries Veri Tabanları ve OSIsoft PI Sistem

TimeSeries (Zaman serisi) veritabanı (TSDB) zaman damgalı veya zaman serisi verileri için optimize edilmiş bir veritabanıdır.

Zaman serisi verileri, zaman içinde izlenen, örneklenen ve toplanan ölçümler veya olaylardır. Bu, sunucu metrikleri, uygulama performansı izleme, ağ verileri, sensör verileri, tıklamalar, bir pazardaki işlemler ve diğer birçok analiz verisi olabilir.

Zaman serisi veritabanı, büyük hacimli zaman damgalı verileri, bu veriler üzerinde karmaşık analizleri desteklemek için hızlı ekleme ve hızlı alma olanağı sağlayan bir biçimde depolamanızı sağlar.

Zaman Serisi Veritabanı Nasıl Çalışır?


Basit bir örnek olarak, cihazların birçok verisinin yakalandığı bir petrol kuyusunda, bir veri noktası seti “Yağ Basıncı# 1” etiketine sahip olabilir ve ilgili dinamik değerler, zaman damgası ile birlikte basınç ölçümü olarak toplanır.

Bu örnek zaman serisi verileri, diğer metriklerle birlikte analiz edildiğinde, bakım ihtiyaçları hakkında tahminlere ve operasyonel kararlara yol açabilecek yağ basıncındaki eğilimleri izlemek için yararlıdır. Bu kayıtlar bir depolama ortamına hızlı zaman tabanlı okuma ve yazma olanağı sağlayan bir formatta yazılır.Tüm kayıtlar zaman damgalı olduğundan, veri noktalarının sırası verilerin doğal bir özelliğidir.

Kullanım Örnekleri

En yaygın kullanım örneği, uzak cihazların analitik amaçlar için sürekli olarak ölçümleri yakaladığı Nesnelerin interneti(IoT) ortamları için bir IoT veritabanı olacaktır. IoT verisi Zaman Serisi bir veridir. Yukarıda bahsedilen petrol kuyusu örneği, bir petrol kuyusundan çok sayıda metriğin analizinin, bakımın temsil edilen eğilimler ve faktörler nedeniyle ekipmanın ne zaman başarısız olacağına dair bir tahmine yol açabileceği kestirimci bakımda yardımcı olabileceği yaygın bir IoT kullanım örneğidir.

Çok sayıda toplanan verinin yakalanması için en ideal çözüm olarak bir TSDB kullanılır, daha sonra analitik hesaplamalar sunmak için uygulamalar veritabanında çalıştırılır.

Diğer bir TSDB kullanım durumu sunucu metrikleri analizidir. Bu durumda, sunuculardan yapılan okumalar, BT profesyonellerinin çeşitli sistemlerin durumunu izlemesini sağlayan TSDB’de saklanır. Bellek kullanımı veya işlem sayısı gibi metrikler, yeni bilgisayar kaynaklarının dağıtılması gerekip gerekmediği veya uygulamaların yeniden tahsis edilmesi gerekip gerekmediğini görmek için izlenebilir.

Zaman Serisi Veritabanların Alternatifler ile karşılaştırması

Genel amaçlı veritabanı sistemleri olarak kabul edilen ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (RDBS), zaman serisi verilerini depolamak ve almak için kullanılabilir. RDBMS‘lerin esnekliğiyle, TSDB ile aynı verileri depolayabilirler; önemli bir fark, verilerin depolama ortamına nasıl yazıldığına dayanmasıdır. RDBMS’lerin TSDB’lerden farklı tasarım hedefleri olduğundan, RDBMS’ler zaman serisi verileri için optimize edilmezler ve zaman serisi verilerini eklemek, yazmak, sorgulamak ve özellikle saklamak için çok daha yavaş olma, hatta veri büyüklüğüne göre yönetilememe ve ya sorgulanamama eğilimindedirler.

Başka bir veritabanı türü olan NoSQL de zaman serisi verilerini depolamak için sıklıkla kullanılır. NoSQL veritabanları her kayıt için veri formatı açısından daha esnek olduğundan, bir dizi farklı kaynaktan zaman serisi verilerini yakalamak için iyidir. Zaman serisi verileri için bir NoSQL veritabanının uygulanması, TSDB’lere genellikle iyi bir alternatiftir ve aynı zamanda zaman serisi verilerinin ötesinde geçerli olan yetenekler sağlayabilir. Ancak toplanan verilerin yönetilmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak için ciddi bir mühendislik eforu gerekir(mapreduce, sharding, threading vb.)

OSIsoft PI Sistem

OSIsoft zaman serisi veritabanları konusunda yaklaşık 40 yıldır ürün üreten ve hizmet veren dünya lideri bir yazılım firmasıdır. Geçmişten günümüze sensör verilerinin bulunduğu bütün sektörlerde kullanılmış ve kullanılmakta olan, sınıfinın en yüksek performanslı ürünüdür.

PI sistem bileşenleri

PI Data Archive: Çözümün temelini oluşturan, verilerin toplanarak saklandığı veritabanı yazılımıdır.

PI Asset Framework: Kurumun sahip olduğu varlıkların bir ağaç yapısı altında ilişkili şekilde modellenmesini sağlar. Varlıkların verileri üzerinde mühendislik hesapları yapılabilmesini, uyarı, alarm ve olay günlüklerinin kolay kullanılır bir arayüz aracılığıyla yapılmasına yardımcı olur.

PI Asset Analytics: Varlıkların verileri üzerinde detaylı mühendislik hesapları yapılabilmesini sağlayan matematik ve istatistik kütüphanesi yazılımıdır.

PI Event Frames: Kullanıcı tarafından tanımlanan olay günlükleridir. Bir olayın başlangıç ve bitişi arasında gerçekleşen veri olaylarını daha sonra yapılacak analizler için kategorize eder ve saklar.

PI Notifications: Kullanıcı tarafından tanımlanan uyarı ve alarmlardır. Mail, SMS ve ya herhangi bir amaçla kullanılan webservislerle entegre edilebilir.(iş emri açma vb.)

PI Integrators: Data archive veri tabanı ile dış sistemlerin veri entegrasyonları için kullanılan adaptör yazılımlarıdır.

PI Interfaces: Verilerin toplanacağı kaynak sistemler ve uç noktalar ile bağlanan, verileri toplayan ve ihtiyaç halinde (ağ kesintisi vb.) Buffer edebilen adaptör yazılımlarıdır.

PI Vision: Toplanan ve saklanan veriler ile sürükle bırak şeklinde kişiselleştirilebilir ve paylaşılabilir arayüzler oluşturulabilen bir görselleştirme yazılımıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. hello@cerrus.io

www.cerrus.io

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: