Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dijital Dönüşümde OT/BT Yakınlaşması

Hızla değişen dünyada soru artık dönüşmeniz gerekip gerekmediği değil, nasıl dönüşeceğinizdir. Bu değişim her organizasyona ve her iş alanına göre farklılık gösterebilir.

Yüksek bağlanabilirlik, artan işlem gücü ve yüksek hacimli, yüksek hızlı veri depolama gücü, Dijital Dönüşümün gerçekleşebilmesinde ana unsurlar olarak görünür.

Ancak çoğu zaman, dijital yetenekler oluşturmak dönüşümün en zor kısmı değildir. Son kullanıcı ve tedarikçiler ile birlikte tüm organizasyonun katılım sağladığı, raporlanabilir, hızlı aksiyon alabilen operasyonel süreçler ve gerçekten bağlantılı bir sistem oluşturmak için kurumsal siloları yıkmak çok daha büyük bir zorluktur.

Dijital bir organizasyon oluşturmanın en temel bileşeni, kuruluşunuzda yeniden öğrenme yeteneği yaratmaktır.

Dijital dönüşümü için birincil itici güçler ya önemli fırsat ya da varoluşsal tehdittir. Maliyetleri düşürmek, operasyonları optimize hale getirmek ve geliri artırmak için kuruluşunuzun sunduğu hizmetleri yeniden tasarlayabilme önemli fırsatlardır.

İş ihtiyaçlarınız, üretim dizayn ve ortamınız size özel olduğundan sunulan Dijital Dönüşüm çözümleri ve iyileştirme olanakları da size özel olacaktır.

Tüm üretim tesislerinde ana masraf kaynakları olan hammadde, tedarik, proses, zaman, personel, lojistik gibi kaçınılmaz başlıklar için ayrı ayrı ya da birlikte geliştirilmiş tesis modelleri yaratmak için mevcuttaki akışı takip ederek dinlenip takip edilmeli, veriler tüm ilgili uç noktalardan markadan bağımsız olarak toplanıp saklanabilmeli ve size özel algoritmaları oluşturarak operasyonlarınızın rasyonel verilerle optimum maliyetle ilerlemesi sağlanmalıdır.

Bütün bu veri odaklı çalışmaların yapılması ve Veri/Model odaklı bir Dijital Dönüşüm sağlanabilmesi için özellikle Üretim, Enerji, Kritik Altyapılar vb. dikeylerinde Operasyonel Teknolojiler (OT) ve Bilgi Teknolojileri (BT) yakınlaşmak ve birlikte çalışabilmek durumundadır. Operasyonel ortamlardaki veriler doğru ve güvenli bir biçimde şirketin her seviyesi ile paylaşılabilir ve işlenebilir olmalıdır.

OT/BT Yakınlaşması ile aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmelidir.

 • Total Visibility – Tam görünürlük
  • Operasyonel Görünürlük, Anomali Tespiti ve Bütünleşik IT/OT Veri Modeli ile operasyonel verilerin toplanması, saklanması ve anlamlandırılması sağlanabilir.
 • Data in Context – Anlamlaştırılmış Veri
  • OT/IT Veri entegrasyonu ile risk ve maliyetleri en aza indirilebilir; Dijital İkiz, Kestirimci Bakım çalışmaları, Proses Tahminleri, Hesaplamalar / Raporlamalar, Arayüzlerin oluşturulması ile operasyonel mükemmelliğe ulaşma sağlanabilir.
 • Territory of Defense – Sathı Müdafaa
  • ISA/IEC 62443 standardına uyumlu altyapılar ile endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerindeki mevcut ve gelecekteki güvenlik açıkları giderilmeli ve riskler azaltılmalıdır.
 • Your Network in Your Control – Size Özel Ağlar, Size Özel Çözümler
  • Private LTE, LoRaWAN, SD-WAN, Uydu, BLE, Kablolu veya Kablosuz haberleşme çözümleri ile tesisinizin bağlanabilirliği ve veri toplama yetenekleri geliştirilmelidir.
image950
Cerrus Değer Zinciri

Daha fazlası, ürünler ve Cerrus Değer Zinciri hakkında bilgi almak için: hello@cerrus.io

https://www.cerrus.io

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: