Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cerrus Blog

Welcome to Cerrus Technology Blog

https://www.cerrus.io

Kritik Sektörlerde IoT’nin Güvenliğini Sağlama

IoT cihazlarının tasarım gereği güvenli olduğu ve/veya güvenlik özelliklerinin varsayılan olarak etkin olduğu düşüncesi aldatıcıdır, sıfır gün saldırılarına hazırlıklı olabilmek için denetim ve kontroller günümüzde IoT güvenliği ile ilgili temel zorluklarla eşleşmelidir. IoT projeleri, izleme, teşhis ve analitik için benzersiz bir yatırım getirisi vaat ediyor ve yeni iş modellerini mümkün kılıyor. Ancak, bu projeler ölçeklenebilir merkezi yönetimdenContinue reading “Kritik Sektörlerde IoT’nin Güvenliğini Sağlama”

OT’ye Yönelik Tehditler ve Etkili Azaltma Stratejileri

OT güvenliği neden aniden sıcak bir konu haline geldi? Şirketlerin giderek daha karmaşık Bilgi Teknolojisi (BT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) iş çözümleri sunduğu, hızla değişen, dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijital Dönüşümdeki temel amaç, kârlılığı önemli ölçüde etkileyen verimlilik ve üretkenlik artışlarını bulmaktır. Endüstri sektörleri genelinde, işletmelerin hiçbir zaman ağa bağlanmaması gereken eskiyen altyapıyı yeni ekipmanContinue reading “OT’ye Yönelik Tehditler ve Etkili Azaltma Stratejileri”

Rüzgar Santrallerini Hacklemek Düşündüğünüzden Daha Kolay Olabilir

Yenilenebilir Enerjide Siber Saldırılar ve Korunma Yolları Dünya enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması ile rüzgar santralleri veya türbin üreticileri ile ilgili siber saldırı haberleri de artış gösteriyor. Son olarak Almanya merkezli rüzgar türbin üreticisi Nordex‘in BT sistemleri saldırıya uğradı ve kendi işletmesindeki BT sistemlerini ve uzak destek ile ulaştığı bağlantıları kapattı. Şirket, saldırının 31Continue reading “Rüzgar Santrallerini Hacklemek Düşündüğünüzden Daha Kolay Olabilir”

Enerji Üretim Tesisleri, Siber Saldırıların Hedefi Olmaya Devam Ediyor…

Küresel güvenlik riskleri ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarına erişiminin uğradığı kesintiler yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açılması gerekliliğini ortaya koydu. Her ülke için enerji bağımsızlığı, ulusal güvenlik kapsamında önemli bir koşul haline geldi. Günümüzde enerji üretimi halen kaynak olarak büyük oranda yeraltı zenginliklerini kullanmakta olup, bu kaynaklar açısından yeterli seviyede olan ülkeler dahi hızlıContinue reading “Enerji Üretim Tesisleri, Siber Saldırıların Hedefi Olmaya Devam Ediyor…”

Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 3

Önleyici Bakım İçin OT ve IoT Cihazlarında Görünürlükten Yararlanma Operasyonel teknoloji (OT) ortamlarında dijital dönüşüm üzerine üç bölümlük dizimizin sonuncusuna hoş geldiniz (kaçırdıysanız birinci ve ikinci bölümlere bakın). Bu blogda, kuruluşların önleyici bakımı desteklemek için varlık görünürlüğünü nasıl kullanabileceğini ele alıyoruz. Bir enerji şirketinin ve büyük bir uluslararası havalimanının, operasyonel sorunları ortadan kaldırmak ve kestirimciContinue reading “Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 3”

Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 2

Neden OT’yi Güvenlik Operasyonları Merkezinize Dahil Etmelisiniz? Yazı dizimizin ilk bölümünde, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak varlık görünürlüğü ve anormallik tespiti kazanmanın önemli adımlarını ele almıştık. Bu makalede, OT’yi güvenlik operasyonları merkezinize (SOC) entegre etmenin önemini ve bunun neden endüstriyel ve kritik altyapı kuruluşları için artık isteğe bağlı olmadığını tartışacağız. Operasyonel Teknolojiye Yönelik SiberContinue reading “Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 2”

Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 1

Enerji, petrol ve gaz gibi endüstriyel sektörler ve üretim, rekabetçi kalabilmek için operasyonlarını hızla dijitalleştirirken, yöneticiler kurumsal çapta siber güvenliğe odaklanmaya başladılar. Yakınlaşan BT ve operasyonel teknoloji (OT), güvenlik enstrümanlı sistemler (SIS), su akış ölçerler ve hidrolik pompalar gibi birçok sistemin yanı sıra veri göllerinde depolanan hayati bilgileri de tehdit aktörleri tarafından istismar edilme riskiyleContinue reading “Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 1”

OT/IoT Güvenliği – Asla Güvenme, Her Zaman Doğrula

Bugüne kadar, birçok güvenlik uzmanı BT, IoT ve OT ağlarının ihtiyaçlarını ayrı ayrı ele almıştır. Ancak, şirketler dijital dönüşümlerini benimseyip yönlendirirken, bu ağlar ve bulut hızla birbirine yaklaşıyor. Güvenlik ve risk uzmanları, bu hibrit BT/IoT/OT/bulut ortamlarında riski azaltmak için Sıfır Güven stratejilerini değerlendirmelidir. ‘Asla güvenme, her zaman doğrula’ zihniyetinden yola çıkmak, ihlallerin meydana geldiği herContinue reading “OT/IoT Güvenliği – Asla Güvenme, Her Zaman Doğrula”

Yapay Zeka ve Fizik Tabanlı Dijital İkiz ile Etkinleştirilen Varlık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Maliyetini Nasıl Düşürüyor?

Yenilenebilir Enerji, Elektrik Üretimindeki Büyümeye Hakim Oluyor Dünya elektriğin nasıl üretildiği konusunda bir devrim yaşıyor. İklim, küresel ekolojiler ve ekonomiler için varoluşsal bir tehdit oluşturduğundan, gelecek – ve giderek artan şekilde – düşük karbon kaynaklarından veya sıfır karbon kaynaklarından güvenilir ve verimli bir şekilde elektrik üretebilen şirketlere aittir. Genellikle pil depolama sistemleriyle desteklenen rüzgar, güneşContinue reading “Yapay Zeka ve Fizik Tabanlı Dijital İkiz ile Etkinleştirilen Varlık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Maliyetini Nasıl Düşürüyor?”

Kestirimci Bakım: Hidro Türbinlerde Nadir Arızaları Öngörme

Hidroelektrik, hem sürdürülebilir hem de doğal, kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürmede oldukça verimli olması bakımından benzersiz bir kaynaktır. Modern hidro türbinler, %90’a varan verimlilikle yüzlerce megawatt güç üreten devasa varlıklardır. Bu yüksek verimlilik ve varlıkların ölçeği nedeniyle, planlanmış veya planlanmamış herhangi bir kesinti, günde 50.000 ABD Dolarına kadar çıkabilen önemli fırsat maliyetlerine dönüşür. Ve en kötüContinue reading “Kestirimci Bakım: Hidro Türbinlerde Nadir Arızaları Öngörme”

Üretim ve Enerji Sektörlerinde Kritik Güvenlik Açıkları Artıyor

Fidye Yazılımları Operasyonel Sistemleri Tehdit Ediyor Fidye yazılımları, 2021’in ilk yarısında, özellikle Colonial Pipeline‘a yapılan saldırıyla birlikte haber manşetlerine hakim oldu. Bu kayda değer olay, OT ağının doğrudan ihlalini içermese de, boru hattı sistemleri şirket tarafından devre dışı bırakıldı ve ABD Doğu Kıyısı boyunca gaz kıtlığına neden oldu. Bu saldırı, BT ve OT riskleri arasındakiContinue reading “Üretim ve Enerji Sektörlerinde Kritik Güvenlik Açıkları Artıyor”

Yenilenebilir Enerji için Yapay Zeka Destekli Varlık Yönetim Platformu – Ensemble

Tüm Yenilenebilir Enerji Tesisleriniz için (Rüzgar, Güneş, Hidro, Enerji Depolama) Tek Varlık Yönetim Platformu Yenilenebilir enerji operatörleri, varlıklarından gelen veri akışını yönetme ve analiz etme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Verileri gözden geçirmek için çok fazla zaman ve kaynak harcayabilirler, yine de projeleri optimize etme, düşük performans gösteren varlıkları belirleme ve arıza-kesinti sürelerini önleme fırsatlarınıContinue reading “Yenilenebilir Enerji için Yapay Zeka Destekli Varlık Yönetim Platformu – Ensemble”

Dijital Dönüşümde OT/BT Yakınlaşması

Hızla değişen dünyada soru artık dönüşmeniz gerekip gerekmediği değil, nasıl dönüşeceğinizdir. Bu değişim her organizasyona ve her iş alanına göre farklılık gösterebilir. Yüksek bağlanabilirlik, artan işlem gücü ve yüksek hacimli, yüksek hızlı veri depolama gücü, Dijital Dönüşümün gerçekleşebilmesinde ana unsurlar olarak görünür. Ancak çoğu zaman, dijital yetenekler oluşturmak dönüşümün en zor kısmı değildir. Son kullanıcıContinue reading “Dijital Dönüşümde OT/BT Yakınlaşması”

Yapay Zeka ile Enerji Üretim Santrallerini Dönüştürün

YAPAY ZEKA İLE FOSİL YAKITLI ENERJİ SANTRALLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜN Fosil yakıt enerjisi endüstrisi, beklenmedik varlık arızaları ve kesinti süreleri gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Enerji talebi dalgalandığında bile, rekabet ortamı büyümeye devam ediyor ve fosil yakıtlı enerji üretim şirketlerinin bir adım önde olmak için değişimi hızlandırması gerekiyor. Fosil yakıtlı enerji üretim tesisleri, tüketici talebini veContinue reading “Yapay Zeka ile Enerji Üretim Santrallerini Dönüştürün”

Fortinet ve Nozomi Networks ile Tam Kapsamlı BT/OT Siber Güvenlik

Endüstriyel Kontrol Ağları için Gerçek Zamanlı Siber Güvenlik ve Görünürlük ile Geniş, Entegre ve Otomatikleştirilmiş Güvenlik Kritik altyapının omurgası olan endüstriyel kontrol sistemleri (EKS), enerji, elektrik, su, imalat ve hatta askeri uygulamalar dahil olmak üzere tüm endüstrilerde bulunur. Son on yılda, EKS daha otomize ve gelişmiş hale geldi, ancak aynı zamanda geleneksel BT ve kurumsalContinue reading “Fortinet ve Nozomi Networks ile Tam Kapsamlı BT/OT Siber Güvenlik”

EKS/OT Güvenlik için MITRE ATT&CK Çerçevesi

EKS/OT Güvenlik için MITRE ATT&CK Çerçevesi nedir? Endüstriyel Kontrol Sistemleri(EKS) için MITRE ATT&CK çerçevesi tehdit modellemesi, kötü niyetli siber güvenlik olaylarını operasyonel teknoloji (OT) ortamlarına göre sınıflandırır. Bu çerçeve tasarımı, her olayı belirli bir taktik olarak sınıflandırır ve her taktiği bir veya daha fazla üst düzey teknik kategorisine eşler. Özünde, topluluk kaynaklı oluşturulan bu çerçeve,Continue reading “EKS/OT Güvenlik için MITRE ATT&CK Çerçevesi”

Türbin Kontrol Sistemlerinde (Kömür, Fuel-Oil, LNG/CNG) Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım Vaka Analizi

Modern türbin üretimi, karmaşık bir tedarik zincirinden binlerce parçayı içeren karmaşık bir süreçtir, herhangi iki türbinin tamamen aynı olma ihtimalini ortadan kaldırır ve benzersiz bir kusur olasılığını daha yaygın hale getirir. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka, bu zorluğun üstesinden gelmek için benzersiz bir çözüm sunar. İnsan ölçeğinde takip edilemeyecek kadar çok sensör verisini takip etmekContinue reading “Türbin Kontrol Sistemlerinde (Kömür, Fuel-Oil, LNG/CNG) Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım Vaka Analizi”

OT Siber Güvenlik Olaylarının Maliyeti ve Riski Nasıl Azaltılır?

Siber saldırılar, yıkıcı iş kesintilerine neden olabilir ve yüz milyonlarca dolara ulaşan mali kayıplara yol açabilir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Risk Raporu, operasyonlarda aksamaya neden olan ve kritik altyapılara yapılan siber saldırıları artan küresel risklerin ilk beşi arasında sıraladı. Accenture da yaptığı araştırmada, siber saldırıların sayısının son beş yılda %67 arttığını tahmin ediyor. EndüstriyelContinue reading “OT Siber Güvenlik Olaylarının Maliyeti ve Riski Nasıl Azaltılır?”

Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Fabrikalar

Otomasyon ve Nesnelerin İnterneti çözümlerinin teknolojik olarak benimsenmesi iş ve üretim hedeflerinin yakalanması umutlarını beraberinde getiriyor, ancak Üretim yapan işletmeler Yapay Zeka ile birlikte anlamlı sonuçlar elde etmek için yeni planlarını nasıl eyleme geçirecekleri konusunda genellikle belirsizlik yaşıyorlar. Ne yazık ki, doğru planlanamayan yapay zeka projeleri ya başarısızlığa uğruyor ya da uzun ömürlü çözümler olarakContinue reading “Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Fabrikalar”

Oldsmar Su İşletmesi Siber Saldırısı Bize Ne Anlatıyor?

Florida kolluk kuvvetleri, Oldsmar su bölgesinde bir siber saldırı olduğunu açıkladığında, aslında siber saldırıların evlerimizin içine, içtiğimiz-kullandığımız suya kadar erişebildiğini öğrenerek irkildik. Bir siber saldırganın şehrin su arıtma sistemine uzaktan erişmek ve sodyum hidroksit seviyelerini 100 kattan fazla artırmak için TeamViewer uygulamasından yararlandığını öğrenmek endişe vericiydi. Neyse ki, sorun zarar görmeden düzeltildi, ancak olay her yerdekiContinue reading “Oldsmar Su İşletmesi Siber Saldırısı Bize Ne Anlatıyor?”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Blogumuzu takip edin.

Yeni yazılarımız e-posta kutunuza gelsin.

Processing…
Success! You're on the list.